Ellen Van Hoof / Psychotherapeute
Contact


Bornputstraat 5
1982 Elewijt

E-mail: therapie@ellenvanhoof.be
GSM praktijk: 0478/47.20.11


Ambulante psychotherapie aan jongeren, volwassenen en ouderen
met specifieke kennis van gezinstherapie en oudertherapie,
rouwtherapie, traumatherapie & EMDR.

Ambulante psychotherapie

Een gezins- en oudertherapeute gaat samen met de leden van het gezinssysteem op zoek naar hoe de gezinsleden met elkaar omgaan in hun specifieke gezinsfase & hoe dit het dagelijks samenleven hindert, naar eigen krachten en mogelijkheden om samen weer op weg te gaan.

Een individuele therapeute probeert stil te staan bij jezelf in je omgeving met je eigen gevoelens en wensen, probeert te zoeken naar je eigen groeikracht om op een andere manier om te gaan met de moeilijkheden die je tegen komt.

Een rouwtherapeute probeert stil te staan bij de betekenis van het verlies, kan ruimte maken voor jezelf en je gevoelens en bekijkt hoe en op welke manier je weer verder kan in je leven.

Een traumatherapeute bekijkt samen op welke manier het enkelvoudig of complex trauma in het huidig functioneren steeds opnieuw opduikt of in de weg staat, en welke therapeutische wegen mogelijk zijn. Emdr is hierbij één van de mogelijkheden.


Aanmeldingsklacht
Diverse aanmeldingsklachten kunnen aanleiding zijn om een therapeutisch proces op te starten:
  • Emotionele klachten: depressieve klachten, sombere gedachten, angst, onzekerheid, onrustige gevoelens, stress- en spanningsklachten, kwaadheid, innerlijke conflicten, gevoel vast te lopen in je leven
  • Levensfaseproblemen en zingevingsvragen
  • Verwerkingsproblemen: scheiding, overlijden, handicap, enkelvoudig of complex trauma, kinder- en/of partnermishandeling in de voorgeschiedenis
  • Relationele problemen tussen broers en zussen, tussen ouder(s) en kind(eren)

Werkwijze
Consultaties vinden plaats na afspraak.
Een gesprek duurt gemiddeld één uur.
Tijdens de consultaties neem ik geen telefoon aan. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, dan contacteer ik u zo snel mogelijk.
Indien nodig en zinvol wordt er samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, na toestemming van de cliënt.


Kostprijs
€50/uur tijdens kantooruren
€55/uur buiten kantooruren
Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling
voor een aantal sessies.
Curriculum vitae
Erkend als gezinstherapeute door de BVRGS (Belgische vereniging relatie- en gezinstherapeuten en systeeminterventie) sinds 2003.
Expliciete opleiding als rouwtherapeute, traumatherapeute en EMDR.
Permanent bijscholingen en supervisie.
Sinds 1998 werkzaam als gezinstherapeute, oudertherapeute, en individueel therapeute in het kinder- en jongerenteam van het cgg te Vilvoorde.
Werkzaam als psychotherapeute in een eigen praktijk te Elewijt.


Copyright © 2011-2022, Ellen Van Hoof. Alle rechten voorbehouden.